Ztužení a spínání objektů

Ztužení a spínání konstrukcí je možností, jak staticky zajistit, zachovat a zásadně prodloužit životnost porušených objektů či opěrných stěn. Do značné míry tak můžeme bezpečně zpevnit stavbu při poruchách základů a provést sanaci.

Nejčastěji v tomto případě využíváme helikální výztuže, ocelové bandáže, spřažené konstrukce, pramencová lana, předpínané konstrukce či uhlíkové lamely a tkaniny.

Více informací
Ztužení a spínání objektů
›  Prohlédněte si reference pro tuto technologii

Ztužení a spínání objektů

  1. Helikální výztuže

Pro sešití trhlin a zvýšení nosnosti objektu využíváme helikální výztuže známé spíše pod názvem Helifix. Při této metodě umístíme výztuže do předem připravených drážek, nebo vrtů naplněných vysokopevnostním tmelem. Technologie je ideální i do památkově chráněných staveb, kde jsou nutné minimální zásahy do fasády, ale maximální účinek. Další výhodou helikálních výztuží je, že nekorodují, jsou velmi tvárné a odolné i v extrémně namáhaném prostředí.

  1. Ocelové bandáže

Technologie ocelových bandáží spočívá v obepnutí a přivaření ocelových pásovin na konstrukci s využitím efektu smrštění předehřátých pásovin. Metoda využívaná především u železobetonových sloupů je velmi efektivní a ekonomicky výhodná.  

  1. Spřažené konstrukce

Spřažené konstrukce užíváme především ke zvýšení únosnosti stropů, a to jak železobetonových, tak i dřevěných. Jedná se o náročnou, avšak velmi efektivní metodu.

  1. Pramencová lana

Pramencová lana jsou spletené patentové dráty, jež tvoří ocelové lano s vysokou pevností. S jejich pomocí lze provádět zesílení a stabilizaci stávajících cihelných, kamenných i betonových konstrukcí a zvyšovat také jejich nosnost. Pramencová lana se užívají také pro zajištění svahů a stavebních jam.

  1. Předpínané konstrukce

Pomocí předpínaných konstrukcí vnášíme do stávající konstrukce nové tlakové síly a tím předcházíme dalšímu rozvoji vzniku trhlin a dalších poruch. Základem je stanovení správného postupu předpětí a vhodné uložení a trasování táhel.

  1. Uhlíkové lamely a tkaniny

Uhlíkové lamely a tkaniny byly navrženy pro zesilování nosných konstrukcí a staveb. Díky svému složení poskytují skvělou živostnost a odolnost vůči povětrnostním vlivům a korozi. Technologie uhlíkových materiálů vytváří řešení, jak posílit podlahy, stěny, nosníky, sloupy a jiné stavební prvky, které jsou narušené chátráním, nadměrným zatížením nebo nadbytečným průhybem.