Rekonstrukce

Rekonstrukce stávajících objektů vyžadují důkladnou přípravu, kvalitu a odbornost prováděných prací. Díky dlouhodobým zkušenostem dokážeme realizovat postupy dle potřeb zadávaných staveb. Mezi nejčastěji prováděné činnosti patří statická sanace konstrukcí, do které spadá sanace trhlin, sanace sklepů, sanace vlhkého zdiva, zesilování konstrukčních prvků, injektáže neboli zpevňování zdiva a demoliční práce.

Více informací
Rekonstrukce
›  Prohlédněte si reference pro tuto technologii

Rekonstrukce

  1. Sanace trhlin

Sanace trhlin spočívá v jejich sešití a následném vyplnění, čímž se prodlužuje životnost konstrukce. Pro stanovení správného postupu je třeba znát příčinu vzniku trhlin. Výsledný způsob sanace potom závisí na druhu a stavu trhliny, v každém případě je však cílem zamezit dalšímu ohrožení bezpečnosti a životnosti stavby.

  1. Sanace sklepů

Nejčastěji řešenými problémy ve sklepích a suterénních prostorách jsou narušená statika a zvýšená vlhkost v podlahách a zdivu. Sanované prostory jsou zpravidla umístěny tak, že je nelze obnažit a spravovat zvenčí, proto provádíme sanaci zevnitř objektu. Při opravě statiky využíváme nejrůznější zesilující konstrukce, pro boj se zvýšenou vlhkostí potom odizolování.

  1. Zesílené konstrukční prvky

Zesilování konstrukčních prvků je vhodné pro zlepšení vlastností a bezpečnosti užívání opravované konstrukce. K dispozici jsou vnitřní a venkovní zesilující prvky. Touto technologií můžeme také spojit konstrukční prvky, např. opěrné stěny či podlahy a zajistit tak jejich funkčnost a spolupůsobení.

  1. Sanace vlhkého zdiva

Ať řešíte průsak dešťové, nebo spodní vody, vždy je potřeba nejdříve nalézt příčinu vlhkého zdiva a následně vlhkost odstranit a provést opravu. Pro zajištění dodatečné izolace zdiva proti vlhkosti lze podle příčiny volit z řady technologií. V současnosti je hojně užívaná injektáž chemickými látkami, které ve zdivu vytváří hydroizolační clonu.

  1. Injektáže - zpevnění zdiva

Spočívá ve vyplnění předem připravených otvorů speciálních substancí, ta se injektuje do pórů a spár a hmotu zdiva zpevní a izoluje. Tato technologie je vhodná jak pro sanaci stěn, kdy dojde k obnově struktury zdiva a zamezení průsaku vody, tak také pro vyplnění a utěsnění dutin, spár a trhlin v betonových konstrukcích. 

  1. Demolice

Technologie užívané při demoličních pracích jsou voleny s ohledem na typ stavby, maximální bezpečnost a účinnost. Ať se jedná o demolici samostatně stojících domů, opěrných zdí, nebo několikapatrových budov v zástavbě, volíme vždy postupy s ohledem na okolí i ekologii.  

  1. Vysokotlaký vodní paprsek

Pro očištění betonové konstrukce před její sanací využíváme často vysokotlaký vodní paprsek. Tato metoda patří k nejuniverzálnějším a nejefektivnějším v oblasti čištění betonových a ocelových konstrukcí a popř. i jejich řezání. Zařízení na bázi vysokotlakého vodního paprsku je schopné tryskat silou přes 2,5 tisíc barů.