Sanace betonových a železobetonových konstrukcí

Princip sanace spočívá v nahrazení starého, zvětralého a degradovaného betonu, příp. doplnění chybějících částí konstrukce. Pro návrh řešení je velmi důležité provést detailní prozkoumání stávající konstrukce. Provádíme sanace betonových konstrukcí jak s použitím ucelených systémů renomovaných výrobců speciálních sanačních materiálů, tak i jejich kombinací s klasickými torkrety a stříkanými betony. Dokonalá znalost těchto speciálních technologií, spolu s dodržováním technologických kroků a dlouholetými zkušenostmi, jsou zárukou kvalitně provedené práce.

Více informací
Sanace betonových a železobetonových konstrukcí
›  Prohlédněte si reference pro tuto technologii

Sanace betonových a železobetonových konstrukcí

  1. ​​​​​​​Sanační torkrety

Sanační torkret je technologie podobná jako u stříkaných betonů, používá se v menších tloušťkách a většinou při sanaci betonových konstrukcí. Betonová směs je pod tlakem nanášena na připravené plochy. Dle typu konstrukce volíme suchou, nebo mokrou aplikaci.