Stříkané betony

Technologie stříkaných betonů umožňuje rychlé nanášení betonu ve větších tloušťkách tam, kde není možné použít litý beton. Současně mohou obsahovat příměsi na zlepšení pevnosti a hutnosti. Nejčastěji využíváme stříkané betony při budování opěrných stěn, zajištění stavebních jam a nestabilních svahů, sanaci a zpevnění starých sanovaných konstrukcí.

Stříkané betony
›  Prohlédněte si reference pro tuto technologii