Zajištění stěn stavebních jam

Při vyhloubení stavebních jam pod úroveň okolního terénu hrozí sesypání stěn a ohrožení okolních staveb. V zastavěných oblastech není většinou možné stěny stavební jámy svahovat, jsou svislé a v takovém případě je potřeba je zajistit. Podle toho, zda se jedná o zajištění dočasné, nebo trvalé využíváme berlínské pažení (dřevěná výdřeva), injektáž zemin, lanové a tyčové zemní kotvy a geosítě, v kombinaci s litým a stříkaným betonem.

Více informací
Zajištění stěn stavebních jam
›  Prohlédněte si reference pro tuto technologii

Zajištění stěn stavebních jam

  1. Berlínské pažení

Záporové neboli berlínské pažení je metoda dočasného hrazení stěn stavebních jam nad hladinou podzemní vody. Ocelové profily jsou osazeny pod úroveň dna budoucí jámy, kde jsou vetknuty a zajišťují stabilitu celé konstrukce s doplněním plošnou výdřevou. Velmi podobnou technikou je mikrozáporové pažení (tzv. Janovské stěny), které využíváme ve stísněných prostorách bez možnosti manipulace s větší stavební technikou.

  1. Zemní kotvy lanové a tyčové

Zemní neboli horninové kotvy doplňují berlínské pažení a janovské stěny. Používají se pro zajištění stability svahů, skalních stěn a pro kotvení stavebních konstrukcí. Lanové jsou tvořeny z dodávaných pramenců s ochranou, tyčové potom ocelovou tyčí. Kotvy se zavrtávají přímo do horniny, nebo konstrukce a tato technologie je často pojena s injektáží. Typ kotvy, možnost jejího odstranění po ukončení stavby a skrytí hlavy je většinou určena podložím a požadavky daného projektu.

  1. Geosítě

Technologii geosítí často pojíme s kotvením do svahového tělesa. Způsob zpevnění povrchu svahu vychází z toho, jak je svah namáhaný, jaký má sklon a z jakého je materiálu. Dočasná zpevnění jsou vhodná do doby než povrch poroste vegetace, která funkci zpevnění převezme. V opačném případě využíváme trvalé geosítě, které umisťujeme např. na břehy nádrží a skalní povrchy.