Mikropiloty

Mikropilota je základový prvek, který přenáší zatížení od stavebního objektu do hlubších a únosnějších vrstev půdy. Tato technologie se využívá pro kotvení svahů, zvyšování únosnosti a stability základů, kotvení stavebních konstrukcí a rovněž při sanacích základů stavebních konstrukcí i památkových objektů. Použití injekčních zavrtávacích kotevních tyčí je výhodou zejména v nesoudržných zeminách a porušených horninách.

Více informací
Mikropiloty
›  Prohlédněte si reference pro tuto technologii

Mikropiloty

  1. Mikropiloty trubkové

Trubková mikropilota se skládá z nízkoprofilového vrtu do zemního masivu vloženého do ocelové roury opatřené částí pro reinjektáž, což zvyšuje její únosnost. Po usazení do zeminy je pod tlakem injektována aktivovanou cementovou směsí.

  1. ​​​​​​​Mikropiloty titan

Mikropilota titan je speciální dutá tyč opatřená vrtnou korunkou. Současně se zavrtáváním do zemního povrchu dochází k jejímu plnění aktivovanou cementovou směsí.