Mikulovské terasy - zemní práce dokončeny

Do konce roku 2021 jsme dokončili většinu zadaných prací. Naše práce spočívala v zajištění svahu a založení stavby. Po novém roce zbývá provést minimální množství krycího torkretového pláště na velkoprůměrových záporových pilotách, poté bude naše dodávka kompletně splněna a na nás naváže další dodavatel hrubou stavbou.

O náročnosti stavby vypovídají také čísla:

20 metrů - veškeré práce byly realizovány při takovém převýšení
4.000 m3  výkopových prací ve složitém terénu
560 metrů  - množství použitých svislých zápor
400 metrů - množství použitých kotvících prvků lanových a tyčových
150 m3 stříkaných armovaných betonů
300 metrů záporových pilotážních prací
20 m3 betonových konstrukcí
12 tun ocelových kontrukcí
430 metrů mikropilotového založení na terasách
300 metrů pilotového založení

Aktualitu z 7/2021 čtěte zde.
Aktualitu z 10/2021 čtěte zde

Galerie