Mikulovské terasy

Projekt Mikulovské terasy se nachází v části pod Kozím hrádkem. Buduje se terasovitý bytový dům na šesti výškových úrovních. Našim úkolem je provést ve složitém terénu zabezpečovací geotechnické konstrukce, které umožní vložení vlastních objektů. Statická zajištění spočívají ve vybudování trvalých záporových stěn a založení soustavy objektů. O průběhu našich prací budeme průběžně informovat.

Více o projektu: https://www.mikulovsketerasy.cz/uvod/

Galerie