Dukovany, betonové oplocení

Dukovany, betonové oplocení

rekonstrukce betonového zdi kolem objektu

Pracovat na uvedeném objektu, respektive ve vnitřní zóně, již vyžaduje vybrané kapacity, které projdou proškolením, testy a získají licence ke vstupu. O tom, jak je to náročné jsme měli možnost se přesvědčit. O to víc si vážíme provedených sanačních prací na opravě betonového bezpečnostního oplocení elektrárny.

Vzhledem ke značnému rozsahu prací a dodržování dílčích termínů realizace díla, bylo nutné zpracovat  závazný harmonogram prací, zajistit perfektně probíhané zásobování sanačními materiály, sledování a dodržování technologických postupů, průběžné zkušebnictví připravovaných ploch k sanaci a realizovaného díla. I když by se dalo říct, že šlo o liniovou stavbu, logistika stavby byla velmi náročná. Z celkového díla máme dobrý pocit, že jsme přispěli k celkové úspěšné realizaci.

Galerie

Související technologie a činnosti