Letovice, opěrná zeď

Letovice, opěrná zeď

Oboustranná opěrná zeď stabilizuje silně narušené silniční těleso bývalé hlavní silnice přes město Letovice na vrchol úrovně zámku směrem na Brno. V současné době již tuto funkci neplní, je nahrazena silničním obchvatem vedeným v rovině řeky Svitavy. Silnice je ale nepostradatelná pro místní obslužnou dopravu a současně jako spojnice se středem města. Je využíván hojně tunýlek pod silnicí a úprava z jižní strany. Silnice je nepostradatelnou součástí koloritu původní historické zástavby Letovic dominující jak zámkem, tak klášterem, současně s vybudováním vstupní části mezi domky historické zástavby. Celkový stavební zásah je kladně hodnocen  a nyní již plně plní funkci zajišťující současně bezpečnost obyvatel.

Vlastní náročný sanační zásah byl rozdělen do etap. Při statických pracích byly využity technologie kotvení s vloženým předpětím, přezdívání a stabilizace původního kamenného zdiva, zajištění pat opěrných zdí, vytvoření speciálních lamel ve spojení se stabilizující hlavou při vrcholu opěrné zdi. Vlastní kapitolou bylo vybudování nového schodiště s odpočinkovou vyhlídkovou terasou. Celková sanace oboustranných opěrných zdí proběhla k plné spokojenosti zadavatele při dodržení smluveného termínu plnění.

Galerie

Související technologie a činnosti