Brno, Šilingrovo náměstí

Brno, Šilingrovo náměstí

statické zajištění a rekonstrukce

Celková rekonstrukce objektu, statické zajištění základové spáry pomocí mikropilot, rozšíření základů stříkanými betony, zesílení stropů spřaženými konstrukcemi, sepnutí objektu předpínanými lany. Sanace trhlin přezděním, spárováním, případně injektážemi a systémem Helifix. Sanace betonových konstrukcí, sanační omítky a stěrky, kotvení interiérových prvků, dokončovací práce.

  • vrtané mikropiloty
  • stříkané betony
  • sanace trhlin
  • spřažené konstrukce
  • předpínaná lana
  • systém Helifix
  • sanace kamenného zdiva
  • úprava povrchů
  • stavební dokončovací práce, zařizovací předměty

Galerie

Související technologie a činnosti