Brno, ulice Okružní, centrum Automedia

statické zajištění objektu

Statické zajištění objektu spočívalo v provedení zesílení základů pomocí soustavy mikropilot, kotvených do stávajících konstrukcí, včetně doprovodných prací.

 • diamantové vrtání a řezání betonu a železobetonu
 • jádrové vrtání
 • vrtné práce
 • mikropiloty, speciální zakládání
 • trubkové mikropiloty
 • injektážní práce
 • injektování nízkotlaké a vysokotlaké do podloží
 • injektáže aktivovaným cementem
 • armovací práce
 • bednění
 • betonové konstrukce
 • čištění konstrukcí
 • vrty do železobetonové konstrukce
 • kotvení konstrukcí
 • statické zajištění objektu

Galerie

Související technologie a činnosti