Brno, OC Olympia

Brno, OC Olympia

lezecká stěna

Lezecká stěna se nachází v areálu obchodního a zábavního střediska Olympia s napojením na dálnici D2. Vlastní Olympia je hojně navštěvována jak obyvateli Brna, tak rodinami z blízkého i vzdáleného okolí, nevyjímaje klientelu z blízkého Rakouska. K realizaci tohoto náročného díla jsme byli osloveni zadavatelem po předchozích úspěšných realizacích obdobných konstrukcí v Praze (především ZOO Praha). Při sledování lezců se tají dech nad tím, co tito dokážou na různých trasách vyznačených dle stupně obtížnosti.  Lezecká stěna u Olympie je vyhledávanou pro trénování lezecké techniky jako jediná v Brně a plně dotváří siluetu okolí Olympie.

Horolezecká stěna vznikala v součinnosti se speciální zámečnickou firmou, která osazovala a svařovala ocelovou konstrukci z ocelových profilů. Naším úkolem bylo, za přispění zkušeností se stříkanými betony a skladbou stěn, fantazií a určitou zkušeností s lezením, vytvarovat vlastní stěnu. Přikotvené pletivo jsme následně opatřili kvalitním torkretovým nástřikem. Práce byly prováděny jak z prostorového lešení, tak podpůrných vysunutých lávek. K provedeným pracím nebyla do současnosti uplatňována žádná reklamace. 

Související technologie a činnosti