Stavba Kopečná - Pekařská

Stavba Kopečná - Pekařská

Výše uvedená stavba obnáší zesílení všech horizontů stropních desek se zesílením funkčnosti věncových konstrukcí. Sanaci trhlin cihelného zdiva, úpravu úrovně podlah 1.PP s celkovým posílením stávající základové spáry nosných zdí pomocí mikropilot v kombinaci s nosnými převážkami. K umožnění vjezdu osobních aut byly rozšířeny průjezdní profily vybudováním speciálních nosných rámů. Byla vybudovaná výtahová šachta, vloženo nově budované schodiště s poziční opěrou zachycující reakce od ulice Pekařská. Je vybudovaná opěrná stěna sloužící současně jako přístřešek pro umístění svozových popelnic.  V průběhu prací jsou operativně řešeny anomálie, které jsou nezbytným projevem při takto složité sanaci.  Práce na kompletní sanaci objektu – traktu Kopečná – Pekařská pokračují nadstavbou 6. a 7. podlaží. Stavební výtah byl nadstaven do výšky 30 m,  byly vybudované přístupové tretny k dosažení obslužnosti objektu  strany ulice Pekařská na vzdálenost 30 m. Nadstavba včetně střešního pláště se v současnosti dokončuje. Dílo bude dokončeno zhotovením vnitřního kanalizačního systému,  úpravami před domem, nájezdu a přístupového chodníku. Nově bude budován veřejný chodník s palisádou se zatravněním ploch. Nedílnou součástí je provedení inženýrských sítí s napojením domů k zajištění obslužnosti.

Galerie