Dřevouhelná Lorenzova huť na Drakově

Zahájili jsme záchranné práce na historické dřevouhelné Lorenzovy huti na Drakově u Heřmanovic.

Současný stavebně technický stav hutě, pocházející z roku 1802 – 1807  je havarijní, hrozí destrukce a úplné zřícení památky. Obec Heřmanovice poskytla finanční prostředky pro I. Etapu záchranných prací, kdy dojde ke zpevnění kamenného torza. Vlastní práce probíhají ve složitém terénu s maximálním důrazem na bezpečnost pracovníků, nutno použít speciálních hydraulických plošin a památkáři odsouhlasených zpevňujících materiálů. Práce na I. Etapě je nutno dokončit do příchodu zimy.

Galerie