Opěrná stěna v Parku Studánka

Opěrná stěna v Parku Studánka

Opěrná stěna v Parku Studánka, situovaná v historické části Brna, nad ulicí Kopečná, se chýlí ke konci. Stavba rozdělená do dvou částí v celkové délce 120 m (o ploše 462 m2, což činí cca 20.000 ks cihel), bude kompletně obnovena za pomocí kotvení zemního masivu, použití helikálních výztuží a přestavby cihelné obezdívky a koruny hlavy.

Je pamatováno i na odvodnění zárubních ploch a terénu. Stav přizdívek vykazoval značnou degradaci a vyklonění 130 mm. Byl hodnocen jako havarijní. Současný materiál pro obezdívky jsou plné lícové cihly Klinker a příslušné malty jak pro zdění, tak pro spárování.

Provedení díla vyžaduje značné soustředění výrobních kapacit.

Galerie