Brno - Jundrov, stavební jáma

Brno - Jundrov, stavební jáma

Naše firma byla oslovena o spolupráci při řešení  statického zajištění atypické stavební jámy v Brně – Jundrově. Při bližším ohledání bylo konstatováno, že předložené stavebně technické řešení nelze realizovat vzhledem ke stávající výstavbě. Předložili jsme zadavateli technické řešení, které zajišťovalo bezpečnost sousedícího objektu a umožnilo provést stavební jámu v požadovaném profilu. Stavební jáma je k dnešnímu dni zajištěna na úroveň vložení opěrné stěny . Výkopy budou následně sníženy a provede se dokončení statického zajištění stavební jámy.  Zadavatel kladně ohodnotil jak přístup, tak i provedení prací.

Galerie