Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu

Představenstvo obchodní společnosti SASTA CZ, a.s., se sídlem Votroubkova č.546/11, Brněnské Ivanovice, 620 00, IČ: 262 40 980, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. oddíl B, vložka 3551 (dále SASTA CZ, a.s. nebo společnost), tímto svolává v souladu s čl. 16 odst.5 písm. n) Stanov a § 402 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), mimořádnou valnou hromadu společnosti SASTA CZ, a.s., která se bude konat v notářské kanceláři JUDr. Lubomíra Miky, notáře se sídlem v Brně, Dvořáková č.10 dne 25.7.2023 v 10. hodin.

JUDr Vladimír Špička
předseda představenstva
22.6.2023