Pozvánka na jednání představenstva

Pozvánka na jednání představenstva

S odvoláním na § 402 odst. 1 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech družstvech (zákon o obchodních korporacích) svolávám na 9. hodinu dne 22.června 2023 do sídla SASTA CZ, a.s. jednání představenstva za účelem přípravy programu jednání mimořádné valné hromady společnosti. 
JUDr Vladimír Špička
předseda představenstva