Lesy nové generace

Lesy nové generace

O záchranu lesů zdecimovaných kůrovcem jsme přispěli i my. Kolektiv pracovníků společnosti SASTA spolu s rodinnými příslušníky přispěl vysazením 450 kusů javorů a třešní v polesí Litostrov u Devíti křížů – Domášov k obnově zalesnění Vysočiny.

Galerie