Stavební jáma a základy pro rodinný dům v Brně Bystrci

V Brně Bystrci jsme dokončili statické zajištění stavební jámy a založení základové desky pro stavbu rodinného domu. Práce probíhaly ve složitých podmínkách s postupným odtěžováním zemního masívu. Jednotlivé konstrukce se skládaly ze svislých prvků – zemních zápor, zemních lanových kotev, stříkaných betonů, mikropilot, armování a betonáže základů. Realizace proběhla bez kolizí a k plné spokojenosti zadavatele.

Galerie