Založení jeřábové dráhy

Firma napojená svou produkcí na automobilový průmysl nás vyzvala, abychom provedli základové konstrukce, do stávající výrobní haly, pro nově vkládanou jeřábovou dráhu. Stavební práce, prováděné za provozu výroby, nesměly ovlivnit kvalitu výstupního produktu této společnosti.

Založení bylo voleno na mikropilotách. Využili jsme naší bezvýkopové speciální technologie pro uchycení patních plechů sloupů konstrukce dráhy jeřábu. Zakázku jsme uskutečnili k plné spokojenosti zadavatele.  

Galerie