Stavební jáma v obci Netín

Obec Netín využívá vlastního pozemku pro výstavbu svého zázemí. Okolní zástavba již vykazuje značné stáří a zastižená geologická skladba podloží se projevila jako nestabilní a zvětralá s puklinami v různých směrech. Na vyžádání zadavatele jsme operativně provedli statické zajištění stavební jámy tak, aby bylo možné bezpečně pokračovat ve vlastní výstavbě. Zadavatel kladně hodnotí náš přístup k dané problematice, realizace proběhla v krátkém časovém úseku.

Galerie