Rekonstrukce bývalého kina Central v Olomouci

Památková budova bývalého kina prochází složitou rekonstrukcí. Klíčovým bodem bylo snížení základové spáry tak, aby bylo možné vybudovat nezbytné vzduchotechnické kanály. Byl nutný statický zásah podchycení s podbetonováním stávající nepravidelné základové spáry, která vznikla různými dostavbami budovy v minulosti. Sanační zásah bylo nutné vést zevnitř budovy. Geologické prostředí v místě stavby je příznivé na mikropilotové konstrukce typu TITAN. Tato technologie nám umožnila využití tyčí mikropilot jak pro trvalou konstrukci přenesení reakcí stavby, tak i plnila dočasnou funkci před vlastním podbetonováním. V současné době se na objektu provádí přesná nivelace, kladné výsledky měření prokazují úspěšnost sanačního zásahu.

Galerie