Tribuna v Brně - Komíně

Fotbalové hřiště v Brně – Komíně, nalézající se v místech za lávkou pro pěší u splavu řeky Svratky, je již v provozu s revitalizovanou tribunou. V listopadu loňského roku jsme se podíleli na založení nosných sloupů netradičního moderního zastřešení. Vlastní vrtání mikropilot bylo prováděné ve velmi složité geologické skladbě, která se skládala z navážek, historických sedimentů povodí a štěrkových lavic s vysokou hladinou podzemní vody. Z toho důvodu jsme zvolili mikropiloty a hlavy dimenzované tlakově tahové.

Galerie