Rekonstrukce cvilínské rozhledny dokončena

Po roce intenzivních prací byla dokončena celková revitalizace rozhledny Cvilín tyčící se nad městem Krnov. Jednalo se o generální rekonstrukci, během které naše společnost zastávala roli hlavního dodavatele.

Již od začátku jsme stavbu rozdělili na dvě etapy. Práce započaly v srpnu 2020 stabilizací podloží a základů. Zvětralé skalní podloží bylo zpevněno mikropilotami a železobetonovým základem, samotnou základovou konstrukci jsme posílili pomocí spřažených železobetonových základových pasů. Šest nosných pilířů, které se nacházejí ve spodní části rozhledny, jsme spřáhli helikálními výztužemi s torzem rozhledny.

Po takto zajištěné spodní části mohla pohodlně proběhnout rekonstrukce horní stavby. K té jsme přistupovali s ohledem na roční období.

Během zimních měsíců jsme se intenzivně věnovali pracím ve vnitřním tubusu rozhledny. Nejprve přišla na řadu demontáž dřevěných prvků všech schodišť, následně výstavba těžkého prostorného lešení a vybourávání degradovaných částí spárovacích hmot a poškozených nosných kamenů a cihel rozhledny.

Po hloubkovém spárování a jiných zednicích pracích proběhla příprava pro osazení nového dřevěného schodiště. Nejprve byly uloženy nosné trámy podest schodišť, následovalo osazení samostatných ramen záklopů podest a zábradlí. Nakonec jsme uložili vřetenové schodiště ve výstupní věžičce. Vzhled i materiál všech schodišť jsme pečlivě konzultovali se Státní památkovou péčí, abychom vytvořili maximálně odpovídající repliku.  

Poté byla schodiště zabezpečena před poškozením a pokračovala další řemesla – klempířské, sklenářské, elektrikářské, restaurátorské a další činnosti.

 

Jakmile to počasí umožnilo, zahájili jsme také venkovní práce. Nejprve jsme vystavěli bytelné lešení kolem celé rozhledny a po celé její výšce, osazené výtahem pro přepravu materiálu a osob a usnadnění všech následujících úkonů.

Práce na vnějším plášti se skládaly z bourání hradebního cimbuří vyhlídkové terasy, rozebrání skladeb podlah až na nosnou konstrukci stropu a zbourání výstupní věžičky a bočního balkónku.

Po dlouhých jednáních se Státní památkovou péči a výběru vhodných materiálů proběhlo zpětné vyzdění všech těchto konstrukcí. Naším cílem bylo dodržet původní tvary a rozměry.

Souběžně s tím jsme vybourávali a přebourávali zvětralé spárovací hmoty všech kamenů tvořících plnivo vnějšího pláště rozhledny. Po řádně připraveném podkladu proběhlo hloubkové spárování a přezdívání kamenů a cihel.

I na vnějším plášti probíhalo mnoho řemeslných prací – klempířské, izolatérské, elektrikářské, truhlářské, zámečnické aj. Skvělou práci odvedli také restaurátoři, kteří obnovili okrasné římsy, profilované šambrány oken a městský erb.

 

V samém závěru byla celá rozhledna naimpregnována a hydrofobizována, upravili jsme blízké okolí rozhledy a vystavěli sloupy pro osvětlení rozhledny.

Děkujeme celému týmu za odvedenou práci a věříme, že cvilínská rozhledna bude i nadále turisticky vyhledávanou chloubou města Krnov.

 

Přečtěte si v médiích:
Novinky.cz
České noviny
Denik.cz

Galerie