Stavební jáma pro Lékařský dům Hlinky

Od začátku letošního roku jsme pracovali na projektu Přístavba a stavení úpravy Lékařského domu – speciální zakládání na ulici Hlinky v Brně.

Naším úkolem bylo vytvoření a zajištění stavební jámy. Ta nyní slouží jako jednostranné bednění pro následnou betonáž nosných stěn budoucího objektu. Z toho důvodu zde byly již od počátku kladeny velké nároky na přesnost předepsaných velikostí a tvarů.

Zajištění jsme prováděli formou dočasné pažící konstrukce, která spočívala v kotvené opěrné stěně tvořené ze svislých prvků HEB 100. Stabilita stěny byla jištěna jednopramencovými lanovými kotvami. Stěny jámy jsme zpevnili výztužemi a stříkaným betonem.

Současně bylo nutné zabezpečit velmi exponovaný lékařský dům stojící v přímé blízkosti, protože stavební jáma se nachází pod hloubkou jeho základové spáry. To jsme zajistili pomocí mikropilot a železobetonového trámce spojeného s původními základy domu.

Galerie