Zakládání jeřábů do hal

V poslední době jsme realizovali několik založení pro dodatečně vkládané jeřáby do hal různých provozů. Projekty tohoto typu založení jsou již na úrovni strojírenské přesnosti.

Vytyčení os založení je provedeno geodetem, což zaručuje požadované přesné směrové a výškové umístění v rámci haly. Před zahájením prací se většinou provedou diamantové prořezy podlahových konstrukcí pro budoucí tvar patky. Následují provrty diamantovou technikou a vedení vrtu je poté zajištěno pomocí vytyčených os
a vyznačující šablony.

V takto připraveném vrtu se dokončí plánovaný vrt pro osazení výztuže mikropiloty, případně se pracuje se zavrtávanými tyčemi TITAN. Pomocí pevně umístěné šablony se výztužná trubka srovná na milimetrovou přesnost. Po dokončení výroby mikropiloty se provedou přesné nosné speciální podpůrné hlavy, které zajistí stabilitu budovaného jeřábu.

Při dané přesnosti prací speciálního zakládání je možné provádět založení i bezvýkopovou technologií, což je v provozovaných halách vítané.

Máme radost, že jsou investoři s naší prací spokojeni a že k provedeným dílům neevidujeme žádné reklamace.

Galerie