Rekonstrukce pavilonu L Dětské nemocnice v Brně

V průběhu let 2019 a 2020 jsme dokončili práce na statickém zajištění prosedající základové spáry pavilonu L na Dětské nemocnici FN Brno. Kompletní křídlo objektu se nerovnoměrně trvale tvarovalo v oblasti základů, stavba vykazovala v celém objemu výrazné poruchy a lékaře a laboranty již nebylo možné v takovém prostředí ponechat provádět náročné výkony nutné pro zdárný provoz nemocnice.

Celková oprava spočívala v zajištění základové spáry mikropilotami v kombinaci s železobetonovou kotvenou převázkou, a to jak z vnější strany, tak i v interiéru v místech základových patek sloupů, sepnutím budovy pomocí zapuštěných předepnutých lan, opravy trhlin s využitím helikální výztuže, kompletní práce HSV (hlavní stavební výroby – veškeré stavební práce spojené se statikou objektu) a PSV (přidružené stavební výroby - řemesla, instalace, dokončovací práce, kompletace, atd.).

Dílo bylo realizováno za provozu dalších částí pavilonu, ze strany investora byl průběh prací kladně hodnocen s kladnou referencí. Při realizaci bylo uplatněno kompletní portofilo služeb naší společnosti, dílo jsme dokončili a předali do užívání dle SOD.

Foto: vlastní a FN Brno

Galerie