Rekonstruujeme cvilínskou rozhlednu v Krnově

Od července letošního roku revitalizujeme cvilínskou rozhlednu, která je považovaná za chloubu Krnova. Generální rekonstrukce je plánovaná do poloviny roku 2021 a řeší její aktuální havarijní stav.

Asi největší hrozbu představuje drolící se cimbuří. Z toho důvodu bylo už předloni umístěno nad venkovním schodištěm lešení se stříškou a na vyhlídkové terase bránily přístupu k cimbuří zábrany. „Stav rozhledny je v současnosti natolik havarijní, že ani tato opatření neskýtají návštěvníkům záruku bezpečnosti. Nevyhovuje staticky a přes únosnou míru pokročila také hniloba dřevěného schodiště. Proto bylo rozhodnuto o uzavření rozhledny ještě před samotným zahájením rekonstrukce,“ uvedla na webu města vedoucí odboru veřejných zakázek Klára Hazuchová.

Po důkladném prozkoumání podloží i stavby samé vznikl projekt řešící jak rekonstrukci rozhledny, tak také její nasvícení i úpravu okolí věže. Aktuálně jsou stavební práce již zahájeny, nejdříve jsme oplotili celé okolí věže, aby byl zajištěn bezpečný průběh stavby. V první fázi, která by měla trvat do konce letošního roku, proběhne zastabilizování spodní stavby rozhledny a jejího nejbližšího okolí. Koncem roku potom budeme pokračovat pracemi na samotné věži a to jak uvnitř, tak zvenku.

Rozhledna na Cvilíně je dominantou Krnova od roku 1903. Postavena byla podle projektu architekta Ernsta Latzela z iniciativy Moravskoslezského horského spolku a za vydatné finanční podpory knížete Jana II. z Lichtenštejna. Věž dosahuje výšky 29 metrů.

K rekonstrukci v médiích:
Česká televize
iDnes Ostrava 

 

 

Galerie