Brněnská přehrada - rekonstrukce stezky Zouvalky

Od dubna do poloviny července jsme se podíleli na rekonstrukci stezky Zouvalky na levém břehu Brněnské přehrady. Značená turistická stezka mezi lávkou pro pěší pod hradem Veveří a zastávkou lodní dopravy Cyklistická byla doposud pouze prošlapanou cestou, na které se chodci i cyklisté potýkali s proměnnou šířkou, příkrým spádem, vystouplými kořeny a celkově špatným technickým stavem, který již mnohokrát zapříčinil vážná zranění.

Na místě by do konce letošního léta měla vzniknout lávka, která vyřeší bezpečnost i šíři stezky. Naším úkolem bylo hlubinné zakládání ve formě mikropilot, které spřáhly stávající skalní masiv se základovou železobetonovou patkou pro konstrukci lávky.

Během prací jsme se potýkali s mnoha úskalími, jako jsou náročná převýšení, šířka nynější stezky i nepřístupný terén. Stavba ukázala sílu a obětavost sasťáckých dělníků, kteří práci v náročných podmínkách zvládli na výbornou.

Činnost nám usnadňovaly moderní technologie s použitím loďky pro přepravu osob a materiálu a ponton, na kterém byla umístěna technika potřebná pro vrtání mikropilot. Situaci naopak ztěžovaly letošní vydatné deště a turisté nerespektující zákaz vstupu. O to větší máme radost, že se dílo podařilo dokončit v termínu a bez větších komplikací.

Poděkování patří SASTA týmu, který se na stavbě přímo podílel, zejména sanačním dělníkům, ale také třetím osobám, které přispěly k bezproblémovému průběhu výstavby, v první řadě lodní dopravě DPMB.

Galerie