Uhlíkové lamely a tkaniny

Uhlíkové lamely (příp. uhlíkové tkaniny), přesněji uhlíkovo-vláknité lamely se používají jako dodatečná externí lepená tahová výztuž.
Více informací
›  Prohlédněte si reference pro tuto činnost

Uhlíkové lamely a tkaniny

Tyto lamely tvoří jednosměrná uhlíková vlákna laminovaná s minimálním obsahem vláken 68%. Vlákna jsou pečlivě seřazená a spojená speciální syntetickou za tepla tuhnoucí pryskyřicí. Toto složení poskytuje skvělou životnost a odolnost proti povětrnostním vlivům a korozi.

Díky své vysoké pevnosti v tahu ve směru vláken a odolnosti proti únavě byly lamely speciálně navrženy pro zesilování nosných konstrukcí staveb. Použití je opravdu široké, neboť kompozitní materiály a z nich vycházející systémy výztuže se v pozemním stavitelství používají převážně na stávajících železobetonových, ocelových, zděných či dokonce dřevěných konstrukcích, eventuelně do drážek v konstrukci. Technologie uhlíkových materiálů vytváří řešení, jak posílit podlahy, stěny, nosníky, sloupy a jiné stavební prvky, které jsou narušené chátráním, nadměrným zatížením nebo nadbytečným průhybem.

Potřeba zesílení konstrukce (zvýšení nosnosti) může vzniknout z důvodu zhoršení stavu konstrukce, poničení stavebních prvků, kvůli projektovým chybám, změně užívání stavby, z důvodů seizmického namáhání či změn v předpisech atd. Při správném použití těchto výztužných prvků lze dosáhnout zvýšení pevnosti a zatížitelnosti, omezení vzniku trhlin a celkové spolehlivosti konstrukce.

Typické aplikace:

  • kompozitní desky vyrobené z vláken (většinou uhlíkových) a epoxidových pryskyřic, které se připevňují epoxidovými lepidly na vnitřní líc a nebo na strany nosníků a na vnitřní plochu nebo vrchní plochu betonové konstrukce
  • pásové materiály, ovinuté okolo sloupů a podobných konstrukčních prvků nebo přikládané na vnitřní stranu nosníků nebo betonové vrstvy; k vytvoření kompozitu jsou tyto pásové materiály spojeny pryskyřicí
  • před-tvarované skořepiny, nalepené okolo sloupů

Ozvěte se nám


Ozvěte se nám