Stříkané betony

Technologie stříkaných betonů se využívá samostatně, nebo v kombinaci s dalšími stavebními technologiemi při budování opěrných stěn, zajištění stavebních jam a nestabilních svahů, sanaci a zpevnění starých betonových konstrukcí.
Více informací
›  Prohlédněte si reference pro tuto činnost

Stříkané betony

Stříkaný beton se používá zejména tam, kde nelze použít litý beton, ať z důvodů vysoké pracnosti bednění nebo pro nepřístupnost místa betonáže. Na přání zákazníka lze stříkané betony provést s hlazeným povrchem (stěrkou).

Technologie stříkaných betonů umožňuje rychlé nanášení betonu na stěny konstrukcí bez bednění. Stříkané betony se pomocí stlačeného vzduchu ukládají na předem očištěný podklad tak, že vytvoří hutnou souvislou vrstvu.

Stříkané betony mohou obsahovat příměsi, které zlepšují některé vlastnosti stříkaných betonů (pevnost, hutnost,…) - například ocelová nebo polymerní vlákna.

Existují dva základní způsoby, jak aplikovat stříkané betony - mokrý a suchý způsob nástřiku. Při suchém způsobu se voda míchá s betonovou směsí až před koncovou tryskou.