Spřažené konstrukce

Vytvoření spřaženého ocelového nosníku s betonovou deskou má za důsledek zvýšení únosnosti stropní konstrukce. Stejným způsobem lze zvýšit únosnost dřevěného stropu.
Více informací
›  Prohlédněte si reference pro tuto činnost

Spřažené konstrukce

Vytvoření spřaženého ocelového nosníku s betonovou deskou má za důsledek zvýšení únosnosti stropní konstrukce. Dochází ke spojení dvou materiálů, které se vzájemně doplňují – ocel je vynikající v tahu a beton zase v tlaku, a vzhledem k poměru ceny oceli k betonu tak spolu vytvářejí nákladově velmi úspornou konstrukci. Na druhou stranu je známé, že spřažení současně zvyšuje náročnost na provedení této konstrukce. Obdobným způsobem lze provést spřažení původního dřevěného stropu se železobetonovou deskou a tím dosáhnout zvýšení únosnosti původní konstrukce.

Ozvěte se nám


Ozvěte se nám