Spárování zdiva

Spárováním rozumíme vyplňování ložných i styčných spár zdiva maltou. Takto upravujeme všechny typy zděných konstrukcí – tedy jak z přírodního, tak i z umělého kamene a cihelné lícové zdivo.
Více informací
›  Prohlédněte si reference pro tuto činnost

Spárování zdiva

V případech, kdy povětrnostní podmínky a stáří materiálu způsobily vypadávání malty a postupné zvětrávání a uvolňování cihel nosného pilíře nebo zdi, lze sanaci provést hlubokým spárováním. Nejprve se odstraní zvětralá malta ve spáře do hloubky cca. 40 mm. Staré zvětralé a jinak poškozené cihly se odstraní a nahradí cihlami zdravými. Po důkladném vyčistění spár a jejich vypláchnutí se znovu vyplní maltou, ve složení dle účelu konstrukce (cementová, vápenná, památkářská).

Spárování se provádí jako povrchová úprava neomítaných (režných) ploch stavebních konstrukcí. Důležité je, aby použitá malta byla bez příměsí solí, jílů nebo jiných organických nečistot, které mohou mít za následek tvorbu map na zdivu. Spáry mají být vyplněny vodotěsně, aby nemohla voda vnikat do zdiva, navlhčovat ho a vymývat maltu. Voda nepříznivě působí i v mrazivých dnech, kdy zvětšuje svůj objem a může dojít k mechanickému porušení zděných konstrukcí. Ke zvýšení vodotěsnosti malty můžeme použít vodotěsné přísady.

Provádíme hloubkové spárování kamenného, smíšeného i cihelného zdiva.

Spáry vysekané pneumatickými kladivy do hloubky stanovené projektovou dokumentací, případně až na pevnou, nezvětralou maltu, spáry jsou důkladně očištěny  tlakovým vzduchem a tlakovou vodou.

Takto ošetřeny, jsou spáry strojně vyplňovány aktivovanou maltou. Následně je provedena požadovaná úprava jejich povrchu.

Ochranu před porůstáním vegetací a nálety dřevin provádíme aplikací vhodných chemických přípravků (hydrofobizace, zpevňovače zdiva, apod.).

Důraz kladený na kvalitní provedení jednotlivých technologických kroků, spolu s dlouholetými zkušenostmi a odpovědným přístupem našich zaměstnanců, jsou zárukou kvalitního zpevnění narušené konstrukce.

Ozvěte se nám


Ozvěte se nám