Sanační torkrety

Torkret je reprofilace metodou za sucha míchaného stříkaného betonu. Technologie je podobná jako u stříkaných betonů, jen se používá v menších tloušťkách, aplikace „mokrou“ cestou a většinou se jedná o sanace betonových konstrukcí.
Více informací
›  Prohlédněte si reference pro tuto činnost

Sanační torkrety

Za sucha míchaný stříkaný beton je technologie, při které se předem za sucha smíchá pojivo a kamenivo, zpravidla předem připraveno pytlované, které se potom dávkuje do speciálního mechanického podavače, který odměřuje směs do hadice. Materiál je dopravován hadicí stlačeným vzduchem do trysky, která je vybavena vodním prstencem. Směs je metána z trysky vysokou rychlostí na připravené betonové plochy. Postup prací závisí na tloušťce stříkané vrstvy, při velké tloušťce se musí nanášet po vrstvách.

Při aplikací tzv. mokrou cestou je sanační torkret míchán předem a je dopravován k aplikační trysce v již určené konzistenci. Tohoto způsobu aplikace se využívá zejména pro sanace betonových konstrukcí.

Ozvěte se nám


Ozvěte se nám