Sanace betonových a ŽB konstrukcí

Princip sanace spočívá v nahrazení starého, zvětralého a degradovaného betonu, příp. doplnění chybějících částí konstrukce.
Více informací
›  Prohlédněte si reference pro tuto činnost

Sanace betonových a ŽB konstrukcí

Existuje mnoho příčin poškození betonových budov a dalších betonových konstrukcí. I když jsou správně postaveny, vhodně používány a dobře udržovány, tak se projeví vliv prostředí a dojde k poškození nebo opotřebení stavby a jejich částí. Jakýkoliv pokus o opravu těchto problémů musí začít důkladným porozuměním příčiny a rozsahu poškození. Velmi důležité je provést detailní prozkoumání jako součást procesu návrhu řešení. Výsledky jsou zpracovány, možnosti opravy jsou plně zhodnoceny za účelem zajištění výběru správného materiálu s ohledem jak na stavbu, tak jejího majitele. Opravy musí být provedeny po důsledné diagnostice a kvantifikace poškození. Průvodce všeobecnými principy oprav betonu je popsán v deseti bodech harmonizované normy ČSN EN 1504. Všechny opravy by měly být provedeny pomocí speciálních opravných produktů a systémů, které byly speciálně vyvinuty pro zamýšlený účel, s vhodnou certifikací kontroly kvality a výkonnosti.

Poškození na konstrukčních prvcích z betonu požaduje ošetření s cílem obnovení původních vlastností. Odkrytá ocelová výztuž musí být chráněna proti korozi. Původní konstrukce se obnovuje pomocí minerálních výrobků.

Provádíme sanace betonových konstrukcí jak s použitím ucelených systémů renomovaných výrobců speciálních sanačních materiálů, tak i jejich kombinací s klasickými torkrety a stříkanými betony.

Dokonalá znalost těchto speciálních technologií, spolu s dodržováním technologických kroků a dlouholetými zkušenostmi, jsou zárukou kvalitně provedené práce.

Ozvěte se nám


Ozvěte se nám