Mikropiloty trubkové

Mikropilota je štíhlý základový prvek, který přenáší osová zatížení od stavebního objektu do hlubších a únosnějších vrstev základové půdy.
Více informací
›  Prohlédněte si reference pro tuto činnost

Mikropiloty trubkové

Mikropiloty jsou ve své podstatě vrtané piloty průměrem do 300 mm, které jsou svým kořenem dány do okolní horniny injektáží. Použití mikropilot je výhodné zejména v případech zakládání objektů ve stavebně omezených prostorech, také při rekonstrukcích objektů a jejich založení, podchycení stávajících základů objektů nebo při zajištění ražeb podzemních děl. Současně jsou vhodné pro dodatečné založení jeřábových drah v již provozovaných výrobních halách.

Mikropilotu tvoří tři části:

  • hlava, která přebírá zatížení od stavební konstrukce. Hlava je obvykle tvořena roznášecí deskou, která bude následně trvale zabudována do navazující základové konstrukce. Mikropiloty, které přenášejí tlakové zatížení, mají roznášecí desku hlavy přivařenou k výztužné trubce. U mikropilot, která přenášejí tahová zatížení, je použita roznášecí deska s výztužnou trubkou spojena šroubovaným spojníkem s vnitřním pojistným šroubem nebo svarem, nebo s kotevními trny přivařenými k výztužné trubce nebo kotevního svařence.                                                                                                                               
  • dřík procházející obvykle neúnosnými vrstvami a kořene, je injektáží dán do okolní horniny, které předává zatížení od stavebního objektu.
  • výztuž mikropiloty, kterou ve většině případů tvoří sestava z dílů ocelových trubek (trubkové mikropiloty). Díly v kořenové části jsou pro možnost injektáže opatřeny perforací, která je překryta gumovými manžetami, alternativně je využíváno injektážních ventilů. Výztuž mikropiloty může být tvořena také armokošem z prutů stavební oceli. Injektáž kořenové části je v případě ocelových trubek prováděna přímo přes tyto trubky. Ve druhém případě je armokoš opatřený klasickou manžetovou trubkou z PVC profilu nejčastěji 32/3,6 mm. Kořenová část se obvykle injektuje vzestupným způsobem pomocí dvojitého obturátoru, umožňujícího vícenásobnou řízenou injektáž. Výztuž mikropiloty se osazuje do vrtu a vrt je následně vyplněn injektážní maltou.

Provádíme vrtané mikropiloty v průměrech od 90 do 200 mm, do hloubky 20 m. Výztuž tvoří ocelová trubka nebo armokoš s PVC injektážní jehlou.

Technologie injektáže, s možností opakované injektáže jednotlivých etáží pomocí dvojčinného obturátoru, zajišťuje vytvoření kvalitního kořene mikropiloty.

Galerie