Injektáže zemin

Technologie injektáží zemin je primárně určena pro vyplnění dutin v podloží či „naředěné“ zeminy. Jedná se částečně o obdobu mikropilotů nebo kotev.
Více informací
›  Prohlédněte si reference pro tuto činnost

Injektáže zemin

Klasická injektáž je technologie známá již 195 let. Injektováním se póry, dutiny i trhliny vyplňují v určené poloze nebo ve stanoveném místě injekční směsí. Z injekční směsi nebo jejím smícháním s injektovaným materiálem vznikne materiál upravený na požadované vlastnosti. Injektáží se upravují jak vlastnosti skalních hornin, tak i nesoudržných či soudržných zemin. Injektují se také různé stavební konstrukce. Nejčastěji se upravuje pevnost a propustnost zemin a konstrukcí. Injektáží lze úspěšně zajistit trvalou polohu objektů.

Při injektáži se z vrtu vtlačuje do pórů, mezer mezi zrny zeminy nebo puklin v hornině  injektážní směs různého druhu (cementová, jílocementová, popílková, vápenná, chemická). Ztuhnutím směsi se dosáhne zvýšené pevnosti a nepropustnosti horninového prostředí. Injektováním hornin se zřizují těsnící clony pod přehradami, zvyšuje se stabilita výrubu při podzemním stavitelství a hornictví, injektováním zemin se zvyšuje nepropustnost podloží hrází a kolem stavebních jam a skládek. Výplňová injektáž slouží k vyplnění dutin v horninovém prostředí, za rubem ostění podzemních děl, ke stabilizaci a zneškodnění kontaminovaného prostředí a řadě dalších. Zvýšeným tlakem injektáže lze pukliny v horninách rozšířit a způsobit nové.