Geosítě

Vlivem eroze se splavuje půda, vytváří erozní rýhy, padají kusy skal a nebo ujíždějí svahy. Jedná se tedy o problém, který se týká mnoha oblastí lidské společnosti. Úkolem geosyntetických výrobků je zpevnit povrch svahu a to buď dočasně, než na něm vzroste vegetace nebo trvale. Dočasné zpevnění poskytují výrobky z přírodních materiálů, které časem zdegradují. Stálou ochranu potom plastové georohože a geobuňky.
Více informací
›  Prohlédněte si reference pro tuto činnost

Geosítě

Způsob zpevnění povrchu svahu vychází z toho, jak je svah namáhaný, jaký má sklon a z jakého je materiálu. Trvalá protierozní ochrana svahu je potřeba tam, kde je svah příliš strmý a ani po vzrůstu vegetace by nebyla zajištěna jeho ochrana. Zvláště namáhané jsou břehy různých nádrží (vodní, odkalovací) a jam (stavební, silážní). Břehy toku je potřeba ochránit před proudovou erozí. 

Přírodní ochrana svahů spočívá v použití materiálů, které mají díky své přírodní podstatě omezenou životnost, a poskytnou svahu ochranu jen do doby, než na něm vzroste vegetace, která protierozní funkci zcela převezme. Uplatnění tyto výrobky nacházejí na svazích pozemních komunikací, železnic a při rekultivacích.

Zcela samostatnou skupinu tvoří problematika zpevnění povrchu skalní stěny. K jeho zpevnění se používají ocelové nebo polymerové mříže, které zabraňují pádu úlomků na cestu, dům a jiné stavby.

Je důležité si uvědomit, že protierozní ochrana svahu nijak nezvýší vnitřní stabilitu svahu, která se například u sesuvů svahů musí řešit samostatně.

Sanace skalní stěny se nejčastěji provádí zlepšením vlastností horniny v okolí zjištěné smykové plochy (odebráním uvolněných kusů horniny, zajištěním a zpevněním nebezpečných horninových bloků například hřebíky či kotvami). Ale i takto zajištěná skalní stěna dále podléhá vlivem klimatických podmínek povrchové erozi a je vhodné její povrch zajistit proti pádu úlomků nejčastěji ochrannou sítí nebo záchytnými ploty.

Ozvěte se nám


Ozvěte se nám