Demoliční práce

Demolice je opak ke konstrukci, tedy bourání budov a jiných staveb.
Více informací
›  Prohlédněte si reference pro tuto činnost

Demoliční práce

Pro domy vysoké jen dvě nebo tři podlaží je demolice snadným procesem. Stavba je jednoduše zbourána bagrem nebo buldozerem. Demolice ve větších výškách se provádí několika způsoby.

Dle použitého materiálu je možné oddělit například střešní rámy, celé rámy oken, zábradlí a mnohá další od ostatních použitých konstrukcí. To vše lze přímo nakládat na dopravní prostředky nebo dále třídit na různé deponie. Pro minimalizování šíření prachu ze suti se místo demolice skrápí. To dovoluje provádět bourací práce i v hustě obydlených místech. Takto prováděná technologie zaručuje maximální bezpečí při odstraňování staveb, či konstrukcí a hlavně tolik důležitý ohled na ekologii při celém průběhu demolice.

Vozovky, chodníky, betonové opěrné stěny a jim podobné stavby menších rozměrů lze bourat pomocí pneumatických kladiv neboli sbíječek. U velkých ocelových a jiných staveb s kovovým skeletem (např. tovární haly, mostní konstrukce, zemědělská sila apod.) lze použít technologie řezání plamenem neboli řezání kyslíkem.

Ozvěte se nám


Ozvěte se nám