Ztužení a spínání objektů

Statické zajištění staveb u jakéhokoliv porušeného objektu představuje vždy provedení několika speciálních technologií, které teprve ve svém součtu představují statické zajištění objektu jako celku. Provádíme prostorové ztužení objektů předpínanými ocelovými lany včetně tenkostěnných železobetonových rozpěr.
Více informací
›  Prohlédněte si reference pro tuto činnost

Ztužení a spínání objektů

Statické zajištění stavebních konstrukcí způsobem sepnutí předpínacími kabely (lany) je možnost, jak zachovat a zásadně prodloužit životnost porušených stavebních objektů. V některých případech je to jediná možnost, jak zabránit její přímé demolici.

Předepnutí – aktivace vhodně umístěných lan v konstrukci staveb umožňuje do značné míry nahradit např. chybějící železobetonové věnce u domů, doplnit nedostatečné množství výztuže, především u průmyslových objektů, sanovat do určité míry poruchy podzákladí staveb, resp. zajistit bezpečné podchycení při poruchách základů, umožňuje zpětné zmonolitnění a navrácení tuhosti trhlinami porušených stavebních objektů.