Zlepšování hornin

Pro zlepšování hornin se především využívá jejich injektáž.
Více informací
›  Prohlédněte si reference pro tuto činnost

Zlepšování hornin

Technologií injektáže se zlepšují vlastnosti základových půd. Při injektáži skalních hornin je injekční směs vháněna pod injekčním tlakem do horniny, kde vyplňuje predisponované nespojitosti horniny, jako jsou vrstevní spáry, trhliny, pukliny a jiné diskontinuity. U proinjektované horniny se tak zlepšují její fyzikálně-mechanické parametry jako pevnost v tlaku, modul deformace a snižuje se její propustnost. Při injektáži nesoudržných hornin vyplňuje injekční směs póry mezi zrny horniny, které stmeluje, čímž vytváří umělý horninový geokompozit. Takto proinjektovaná nesoudržná hornina má lepší mechanické vlastnosti a sníženou propustnost. Pro injektáž je vždy nutno vyhloubit vrt, který v soudržných a skalních horninách slouží přímo pro osazení dvojitého nebo jednoduchého obturátoru, jímž je vymezena injektovaná etáž. V nesoudržných horninách se do vrtu vyplněného zálivkou osazuje manžetová trubka, která je v injektovaném úseku vrtu opatřena perforací, překrytou gumovými manžetami plnících funkci zpětného ventilu. Pro dosažení vyšších pevností se používají stabilizované cementové směsi, pro těsnicí účely směsi jílocementové a pro injektáž hornin s malými póry pak směsi na bázi roztoků.

Ozvěte se nám


Ozvěte se nám