Zesilování konstrukčních prvků

Zesilování stavebních konstrukcí je rekonstrukční technologie, jejímž cílem je zlepšení původních parametrů (např. pevnost v tahu, ohybu, tlaku, apod.) opravované konstrukce.
Více informací
›  Prohlédněte si reference pro tuto činnost

Zesilování konstrukčních prvků

Pro zesilování stavebních konstrukcí jsou používány jak materiály na bázi oceli (kotvy, pruty nebo sítě), tak na bázi kompozitů (většinou uhlíkových vláken v pryskyřičném pojivu). Tyto prvky jsou pak v materiálech upevňovány mechanicky (rozpěrné kotvy) nebo chemicky, a to jak na cementovém základu, tak na bázi pryskyřičné.

Spřažení stavební konstrukce vede ke vzájemnému svázání dvou konstrukčních prvků, například původní mostovky, betonové podlahy, opěrné stěny apod. s nově přidávanou mostovkou, podlahovou vrstvou či předsazenou stěnou.

Zesílení stavební konstrukce je možné provádět pomocí:

§  vnitřních zesilujících prvků - do konstrukce dodatečně vložené vnitřní výztužné prvky, např. do vyvrtaných otvorů vložené výztužné pruty procházející konstrukcí,

§  vnějších zesilujících prvků - povrchová lepená výztuž ve formě lamel či tkanin z kompozitního materiálu (uhlíková vlákna, sklolaminát, atd.)

Provádíme zesilování nosných konstrukčních prvků přikotvením doplňující výztuže k důkladně očištěnému povrchu betonových stropů, nosníků a sloupů s následným dobetonováním aplikací stříkaných betonů nebo torkretů.

Tato technologie zajišťuje dokonalé spolupůsobení nového betonu s původní konstrukcí.