Sanace základů

Poruchy stavebních konstrukcí, rekonstrukce objektů, nástavba budovy nebo její přístavba, stejně tak jako sanace historických objektů vyvolá často potřebu sanace základů, ale i zlepšení základových poměru objektu.
Více informací
›  Prohlédněte si reference pro tuto činnost

Sanace základů

Příčiny nadměrného nebo nerovnoměrného sedání staveb bývají různé. Může jít o nesprávný návrh založení vyplývající z neznalosti geologického podloží, případně o chyby v průběhu výstavby. Sedají však i stavby, které byly založeny správně, ale v průběhu času se změnily parametry základové půdy (např. z důvodu kolísání hladiny podzemní vody). Sanační zásahy jsou v těchto případech poměrně náročné a musí se realizovat tak, aby spolehlivě vedly k odstranění příčiny sedání. Pro úspěšnou sanaci můžeme stanovit tento postup:

  • analýza příčin
  • návrh opatření
  • odstranění příčin
  • kontrola účinnosti
  • odstranění následků

Celý proces může trvat i několik let a klíčovým faktorem pro úspěšný výsledek je analýza příčin a následně zpracovaný projekt sanace.

Ozvěte se nám


Ozvěte se nám