Sanace trhlin

Sanace zabezpečuje vyplnění trhlin v cementových, betonových materiálech, cihelném a kamenném zdivu, a tím prodloužení jejich životnosti.
Více informací
›  Prohlédněte si reference pro tuto činnost

Sanace trhlin

Tvorba trhlin v betonových konstrukcích je dnes běžným jevem i navzdory stálé snaze zkvalitňovat proces výstavby, ať už používáním správných přísad do betonu, nebo dodržováním technologických pravidel při betonáži. Vznik trhlin ve všech cementových materiálech (v jednotlivých druzích betonu a malty) vede ke snižování pevnosti a životnosti stavebních konstrukcí.

Ve stávajících cihelných a kamenných konstrukcích je vznik trhlin nejčastěji způsoben přetížením konstrukce nebo prosednutím základových konstrukcí a vnesení tahových sil do konstrukce.

K tomu, aby mohl být stanoven správný postup sanace, je třeba znát příčinu vzniku trhlin v dané konstrukci. Ne každá trhlina způsobuje problém a vyžaduje urychlenou opravu.

Vzniklé trhliny a možnost jejich dalšího šíření způsobují ohrožení bezpečnosti a životnosti stavebního díla, proto si problema­tika sanace trhlin zaslouží pozornost. Výsled­ný způsob sanace závisí na druhu a stavu trhliny v okamžiku její opravy a na jejím předpokládaném vývoji v budoucnosti.

Ozvěte se nám


Ozvěte se nám