SASTA CZ, a.s. O NÁS TECHNOLOGIE REFERENCE AKTUALITY CERTIFIKÁTY SPONZORSTVÍ ODKAZY
KONTAKTY DOMŮ NA HOMEPAGE
POLITIKA JAKOSTI A EMS
ENGLISH DEUTSCH
      REFERENCE  
    Reference  
    Ocenění  
 
 
  Zpět      
 

REFERENCE

 • Odstranění poruch nosné konstrukce střechy na Tržnici I pro Domovní správu Břeclav – 2006
 • Statické zajištění městských hradeb v Chrudimi pro Město Chrudim – 2006 [FOTO]
 • Statické zajištění stropních konstrukcí, Brno, tř. kpt. Jaroše pro Konzervatoř Brno – 2006
 • Oprava parkánové hradby hradu Bouzov pro Národní památkový ústav, Olomouc – 2006 [FOTO]
 • Sanace trhlin a sepnutí kostela sv. Mikuláše v Topolanech pro J. Dobeše s.r.o. – 2006
 • Sanace konstrukcí v areálu Slatina v Brně pro IMOS Brno a.s. – 2006 [FOTO]
 • Statické zajištění stavby v Praze Na Florenci 35 pro HZTF a.s. – 2006
 • Sanace koupaliště v Brně Juliánově pro STAVOS Brno, a.s. – 2006
 • Založení a sepnutí polyfunkčního domu META v Brně na ulici Lidické pro UNISTAV a.s. – 2006 [FOTO]
 • Rekonstrukce a dostavba dvorního traktu – ul. Křemencova v Praze pro PENTA s.r.o. – 2006
 • Založení objektu bytového domu v Blansku na ulici Dvorské pro VRBA s.r.o. – 2006
 • Sanace konstrukcí a základů ZŠ Tuháčkova 25 v Brně pro IMOS Brno, a.s. – 2005
 • Statické zajištění Benediktinského opatství v Rajhradě pro Benediktinské opatství Rajhrad – 2005
 • Statické zajištění přístavku a výtahové šachty zámku Jirny u Prahy pro IMOS Brno a.s. – 2005 – stavba probíhá
 • Sanace spodní stavby MŠ , U Splavu v Břeclavi pro město Břeclav – 2005
 • Výstavba areálu volného času v Praze na ul. Gutova pro Reika cz, s.r.o. – 2005
 • Založení podlah objektu v Hodoníně – pro soukromé investory – 2005
 • Statické zajištění Egyptské ambasády v Praze pro Lesostavby Třeboň a.s. – 2005
 • Zajištění opěrné stěny depozitního skladu Farního úřadu v Židlochovicích pro Římskokatolickou farnost – 2005 [FOTO]
 • Stavební úpravy interiéru a reprezentačních ploch Nové radnice v Brně pro MORAVOSTAV Brno spol. s r.o. – 2005
 • Statické zajištění základů bočního křídla budovy obchodní Akademie, Břeclav pro Obchodní akademii v Břeclavi - 2005
 • Statické zajištění zdiva – Brdičkův mlýn pro Technické muzeum v Brně – 2005/2006 [FOTO]
 • Statické zajištění základů zdravotního střediska Konstancia, Brno pro PPV Invest s.r.o. – 2005
 • Zabezpečení svahu – Administrativní budova D.I.S., Brno – STUMP Spezialtiefbau, spol.s r.o. – 2005 [FOTO]
 • Založení objektu – Globus – II.etapa, Brno pro Stavební společnost Tocháček spol. s r.o. - 2005
 • Statické zajištění základů Hodonín, dostavba areálu dvora – pro soukromé investory 2005
 • Rekonstrukce kleneb hlavního vstupu Nové radnice v Brně pro MORAVOSTAV Brno spol. s r.o. – 2005 [FOTO]
 • Sepnutí a injektáž objektu v Praze, ul. Křemencova – Polyfunkční dům pro SPEZIALBAU spol. s r.o. – 2005
 • Zesílení stropní konstrukce v Mostě – závod HARTMANN-RICO pro BESTEX, spol. s.r.o. – 2005 Oceněno „Sanace roku 2005“ [FOTO]
 • Statické založení základů provozního areálu firmy DECEUNICK, Popůvky u Brna pro SPEZIALBAU s.r.o. - 2005
 • Statické zajištění objektu bytových domů Za Mostem 2-16, Brno pro STAVOPROJEKTU stavební firmu, a.s. – 2005
 • Statické zajištění základů stadionu VUT, Brno pro MORAVOSTAV Brno spol. s r.o. - 2005
 • Statické zajištění založení objektu Hypernova v Českém Těšíně pro ESOX, spol. s r.o. – 2005
 • Statické zajištění objektu Husova 50 a bývalé modlitebny v Mikulově pro stavební sdružení Ing.Mach a Ing.Báťa – 2005
 • Oprava nosných konstrukcí objektu „VLNĚNA“ na ul. Přízova – Dornych, Brno pro GESTE a.s. – 2005 [FOTO]
 • Oprava stavební a technologické části VD Vranov pro EREBOS - podpovrchová výstavba, spol.s r.o. – 2004/2005 [FOTO]
 • Statické zajištění objektu NSS v Brně, Moravské nám. 6 pro IMOS Brno, a.s. – 2004/2006 [FOTO]
 • Statické zajištění základů a úprava ploch v areálu BZA, Brno pro MZLU v Brně – 2004
 • Statické zajištění základů objektu Lidická 12, Brno pro ŽS Brno, a.s. – 2004
 • Statické zajištění základů bytového domu Francouzská 60, Brno pro PS BRNO s.r.o. – 2004
 • Statické zajištění objektu „Strojírna“ v areálu Vaňkovka, Brno pro Stavební společnost Tocháček spol. s r.o. – 2004 [FOTO]
 • Oprava městských hradeb ve Vyškově pro Město Vyškov – 2004 [FOTO]
 • Rekonstrukce haly SPRINT – areál Boby Brno pro MORAVOSTAV Brno, a.s. – 2004
 • Zajištění stavební jámy u krytého bazénu na ulici Bochořákova, Brno-Žabovřesky pro IMOS Brno, a.s. – 2004
 • Oprava zdiva na objektech „Slévárna a Jádrovna“ v areálu Vaňkovky, Brno pro Sdružení Skanska CZ a.s. – IMOS Brno, a. s. – 2004 [FOTO]
 • Statika základů budovy Královopolská 135, Brno pro BFU AVČR – 2004
 • Statické zajištění základů nemocnice v Ivančicích pro IMOS Brno a.s. – 2004
 • Statická sanace zámku v Břeclavi pro soukromého investora – 2003
 • Statické zajištění svahu Brněnská 32/597, Blansko pro TECHBAR s.r.o. – 2003
 • Oprava rozdělovacího objektu VD Vranov pro Povodí Moravy, s.p. – 2003 [FOTO]
 • Oprava hradební zdi Dominikánská 1, Brno pro STAVOPROJEKTA stavební firma a.s. – 2003 [FOTO]
 • Sanace opěrné zdi silnice I/14 Vilémov pro ČENĚK a JEŽEK s.r.o. – 2003
 • Sanace objektu „Sputník“ Česká 1/3, Brno pro MAGNUM Int., a.s. – 2003 [FOTO]
 • Statické zajištění základů objektu Hodonínská, Brno pro STAVOPROJEKTA stavební firma a.s. – 2003
 • Statické zajištění základů objektu Bratislavská 3, Hodonín pro soukromé investory – 2003
 • Statické zajištění budovy arciděkanství v Pardubicích pro FORM-A s.r.o. – 2003
 • Statické zajištění opěrné stěny nad klášterem ve Šternberku pro Město Šternberk – 2003 [FOTO]
 • Statické zajištění domu Mečova 8, Brno pro soukromé investory – 2003 [FOTO]
 • Statické zajištění nemocnice v Prostějově pro POZEMSTAV Prostějov a.s. – 2003
 • Statické zajištění domu Mrštíkova ul.13, Hustopeče pro AGROTEC a.s. – 2003
 • Zajištění stavební jámy bytového domu Jeseniova, Praha pro Poslední českou stavební s.r.o. – 2003
 • Sanace nosných konstrukcí ústavu Kociánka Sadová 8, Brno pro Ateliéry s.r.o. – 2003 [FOTO]
 • Statické zajištění objektu Jurkovičova 1, Brno pro Tepelné zásobování Brno a.s. – 2003
 • Statické zajištění statku v Pohořelicích pro Statek Pohořelice. spol. s r.o. – 2003
 • Statické zajištění admin. budovy Ivanovice na Hané čp. 1710 pro Biostav a.s -2003
 • Statické zajištění objektu Mc Donalds pro Manag, a.s. a Stavební společnost Tocháček spol. s r.o. – 2003 [FOTO]
 • Trvalé zabezpečení objektu Poděbradova 28, Brno pro Ředitelství silnic a dálnic – 2003
 • Statické zajištění španělské ambasády v Praze pro Lesostavby Třeboň a.s. – 2003
 • Statické zabezpečení horní stavby byt.domu Brno, Jurkovičova pro Společenství vlastníků Jurkovičova – 2003
 • Statické zajištění RD Kostelec nad Orlicí, Chaloupkova pro soukromého investora – 2003
 • Oprava areálu Hostivař, Praha, K Horkám pro soukromého investora – 2003
 • Statické zajištění horní stavby Praha, Preslova pro soukromého investora – 2003
 • Statické zabezpečení Hospodářské budovya penzionu Bavory pro soukromého investora – 2003
 • Sanace domu v Praze – Rozptylech pro firmu ČENĚK a JEŽEK s.r.o. – 2003
 • Objekt B, schodiště do půdního prostoru, Brno, Hlinky pro PSJ BRNO, spol. s r.o. – 2003
 • Oprava objektu Husova sboru v Žamberku pro Náboženskou obec CČSH – 2003
 • Stažení objektu zámku ve Štáblovicích pro Zemskou správcovskou, a.s. - 2003
 • Oprava objektu A, VUT Brno pro IMOS Brno, a.s. – 2002
 • Statické zajištění Lázeňského domu Dušana Jurkoviče v Luhačovicích pro Unistav, a.s. – 2002 [FOTO]
 • Rekonstrukce Balneo provozu v Jánských Lázních pro s.p. Lázně – 2002 [FOTO]
 • Sanace vlhkého zdiva SVŠ Valtice pro SVŠ a SOU Valtice – 2002
 • Statické zajištění židovské synagogy a přilehlých objektů pro Pravoslavnou církevní obec v Prostějově – 2002
 • Rekonstrukce budovy radnice v Mikulově, pro Pozemní stavitelství Hdonín, spol. s r.o. – 2002
 • Chem. izolace v areálu FEI VUT pro Stavební společnost Tocháček spol. s r.o. – 2002
 • Injektáž zdiva zvěřince v BFÚ AV ČR pro KP stavby s.r.o. - 2002
 • Statické zajištění bytového domu Bardejovská 5 v Mikulově pro Domovní správu Mikulov– 2002
 • Statické zajištění zimního stadionu ve Valašském Meziříčí pro STUMP Spezialtiefbau spol. s r.o. – 2002
 • Statické zajištění obj. Internátní školy pro zrakově postižené, Hlinky 156 v Brně pro PSJ BRNO, spol. s r.o. – 2002
 • Statické zajištění objektu Lidická 12 v Brně pro f. STAVOPROJEKTA, spol. s r.o. – 2002
 • Statické zajištění objektu JME v Brně pro Unistav a.s. – 2002
 • Rekonstrukce radnice v Podivíně pro město Podivín - 2002
 • Sanace haly v Cementárně Mokrá pro IMOS Brno, a.s. – 2001/2002 „Sanace roku 2002“ [FOTO]
 • Rekonstrukce zámku v Ivanovicích na Hané pro BioStav, a.s. – 2001/ 2002 [FOTO]
 • Statické zajištění základové spáry zámku v Protivín, pro Lesostavby Třeboň a.s. – 2001
 • Rekonstrukce a stat. zajištění Janáčkova divadla v Brně pro IMOS Brno, a.s. – 2000/2001 [FOTO]
 • Statické zajištění objektu radnice v Tišnově pro město Tišnov – 2001/2002 [FOTO]
 • Statické zajištění průčelí Mahenova divadla v Brně pro Stavební společnost Tocháček spol. s r.o. - 2001
 • Statické zajištění základové spáry Zámku v Protivín, pro Lesostavby Třeboň a.s. – 2001
 • Stříkané betony při rekonstrukci Hotelu International v Brně, pro STUMP Spezialtiefbau spol. s r.o. - 2001
 • Statické zajištění bytového domu v Brně ul. Křenová 39, pro IPS BRNO, spol. s r.o. – 2001
 • Sanace vlhkého zdiva Brno, Hlinky 86 pro Stavební firma Tocháček spol. s r.o. – 2001
 • Statické zajištění a sanace objektu Brno, Hlinky 17 pro f. KOMFORT a.s. – 2001
 • Sanace vlhkého zdiva objektu Brno, Bratislavská 41 pro STAVOS Brno, a.s. – 2001
 • Statické zajištění a sanace objektu Kyjov, Urbanova 39 pro IPS BRNO, spol. s r.o. – 2001
 • Ztužení stropní konstrukce uhlíkovými lamelami, Znojmo, závod Egston s.r.o. – 2001
 • Stat. zajištění vstupu školy pro SPŠT a VOŠT – 2001
 • Rekonstrukce hotelu International pro Manag MS, a.s. – 2001
 • Mikulov, Husova 22 - statické zajištění štítové zdi pro Domovní správu Mikulov 2001
 • Rekonstrukce celního skladu Hatě pro EXCALIBUR-PROJEKT, s.r.o. - 2001
 • Statické zajištění objektu Brno Cejl 52, pro PSJ BRNO, spol. s r.o. – 2001
 • Zesílení stěn stříkanými betony Shopping Centrum Hatě pro EXCALIBUR-PROJEKT, s.r.o. - 2001
 • Zajištění štítové zdi Bratislavská 41, Brno pro STAVOS Brno, a.s. – 2001
 • Mikulov, Žižkova 5 - statické zajištění nájemního domu pro Domovní správu Mikulov 2000/2001
 • Rostěnice, víceúčelový objekt - statické zajištění pro Obecní úřad Rostěnice - 2000
 • Sanace stropů Brno, Francouzská 30 pro STARPO s.r.o., Brno – 2000
 • Rekonstrukce Paláce šlechtičen v Brně pro REKO spol. s r.o, Brno – 2000
 • Sanace vlhkosti ČEZ Temelín pro ČEZ a.s. - 2000
 • Sanace vlhkého zdiva VUT Brno, Veveří 95 pro K&F spol. s r.o. - 2000
 • Statické zajištění objektu České pojišťovny, Brno Moravské nám. pro Vojenské stavby CZ a.s. - 2000
 • Sanace vlhkého zdiva Brno, Bratislavská 67 pro PSJ holding, a.s. Brno - 2000
 • Sanace vlhkého zdiva RD na ul. Jana Nečase v Brně pro soukr. investora - 2000
 • Statické zajištění a sanace vlhkosti objektu Brno, Koliště 59 pro soukromého investora - 2000
 • Zajištění nároží radnice v Tišnově pro Město Tišnov – 2000
 • Lanžhot, U struhy 634 - statické zajištění pro soukrmou osobu - 2000
 • Přítluky, radnice - statické zajištění pro Obecní úřad Přítluky - 2000
 • Brno, Václavská 1 - statické zajištění objektu pro MSU s.r.o. - 2000
 • Rekonstrukce České pojišťovny, Brno Moravské nám. pro IMOS holding a.s. – 2000
 • Nové Hvězdlice, Domov důchodců - statické zajištění pro Domov důchodců Nové Hvězdlice - 2000
 • Mikulov, U lomu - statické zajištění pro Domovní správu Mikulov - 2000
 • Statické zajištění objektu České Pojišťovny v Brně subdodávkou pro Vojenské Stavby CZ – 1999/2000
 • Statické zajištění objektu Nové radnice v Brně pro f. STAVOPROJEKTA spol. s r.o., Brno – 1999/2000
 • Statické zajištění základů Paláce Šlechtičen v Brně pro Moravské Muzeum Brno – 1999/2001
 • Statické zajištění objektu Koliště 59 v Brně pro soukromého investora – 1999/2000
 • Oprava Nové radnice v Brně pro MmB, subdodávkou pro f. STAVOPROJEKTA spol. s r.o., Brno – 1999/2000
 • Letohrad, kostel sv. Markéty - pro Římskokatolickou farnost Letohrad – 1999
 • Statické zajištění objektu v areálu OSMEK Přerov pro soukr. investora – 1999
 • Oprava objektu Meinl Vídeňská 83, Znojmo, pro firmu LEVEL Hlinsko, spol. s r.o. – 1999
 • Přítluky, Kostel sv. Markéty - statické zajištění pro Agrostav Hustopeče a.s. - 1999
 • Strachotín – rekonstrukce kostela sv. Oldřicha pro SOUKR.STAV.SPOL. HUSTOPEČE – 1999
 • Mělník – rekonstrukce kláštera pro f. Agrostav Mělník, a.s. – 1999
 • Rekonstrukce skladu hnojiv v Modřicích pro ing. Milana Salaje – SANEX – 1999
 • Statické zajištění objektu ul Masná 7, Brno pro PSŽ, spol. s r.o. – 1999
 • Zajištění stavební jámy Husova Brno pro UNISTAV a.s., Brno – 1999
 • Kostelec na Hané, kostel sv. Jakuba - statické zajištění pro Římskokatolickou farnost, Kostelec na Hané - 1999
 • Brno, Holubova 18 - statické zajištění činžovního domu pro f. GESTOR CZ s.r.o., Brno – 1999
 • Přítluky č.p. 107 – statické zajištění obytného domu pro MÚ Podivín - 1999
 • Hamry, Brdičkův mlýn - statické zajištění objektu pro Technické muzeum v Brně - 1999
 • Slavkov, zámek - statické zajištění jízdárny pro Město Slavkov u Brna - 1999
 • Sanace sesuvu Zlín pro GEMO Olomouc spol. s r.o. – 1999
 • Statické zajištění opěrné zdi Brno Hlinky pro Jet Investment, a.s., Brno – 1999
 • Sanace vlhkého zdiva Brno, Vlhká 14 pro STAVOS, spol. s r.o., Boskovice – 1999
 • Oprava městských hradeb v Uherském Brodě pro město Uherský Brod - 1999
 • Sanace vlhkého zdiva a statické zajištění Nové radnice v Brně pro MmB, subdodávkou pro STAVOPROJEKTA spol. s r.o., Brno – 1999
 • Sanace vlhkého zdiva a stat. zajištění Praha, Londýnská 52 pro Londýnská a.s. – 1999
 • Zajištění stavební jámy Kudlov pro soukr. investora – 1999
 • Statické zajištění objektu Palác Padowetz v Brně pro a.s. Palác Padowetz – 1998/2000
 • Oprava zámeckého schodiště v Račicích pro ZIŠ v Račicích – 1998 – 1999
 • Rekonstrukce kleneb na ul. Dorných pro REALTECH, s.r.o., Brno – 1998
 • Oprava morového sloupu ve Valticích pro restaurátora Mgr. Ploticu – 1998
 • Provedení prostupu na zámku v Rosicích pro správu zámku – 1998
 • Statické zajištění výtahové šachtice ul. Masarykova pro CIMRMAN, s.r.o., Brno - 1998
 • Sanace základových patek haly pro MAKRO ČR, Praha – 1998
 • Mikulov, Husova 37 – statické zajištění činžovního domu pro soukr. investora - 1998
 • Statické zajištění Benediktinského kláštera v Rajhradě pro obec Rajhrad - 1998
 • Statické zajištění Petrášova paláce v Olomouci pro TS&B spol. s r.o., Olomouc– 1998
 • Zajištění stavební jámy Okresní archiv Mikulov pro RENOSTAV,spol. s r.o.,Hustopeče u Brna – 1998
 • Zajištění stavební jámy Charvatská Nová Ves pro F&K&B spol. s r.o.,Břeclav – 1998
 • Stabilizace sesuvu Držková pro Gemo, spol. s r.o. Olomouc – 1998
 • Sanace hradební zdi „Za branou“ pro Město Slavkov u Brna – 1998
 • Přerov, OSMEK – oprava havarijní stěny výrobní haly pro Ing. Pařízka – 1998
 • Stabilizace sesuvu v České u Brna pro soukr. investory - 1998
 • Statické zajištění hradebních zdí ve Slavkově pro Město Slavkov u Brna – 1998/1999
 • Brno, Šujanovo nám. 1 - statické zajištění objektu knihovny pro Město Brno – 1998
 • Sanace vlhkého zdiva JAMU Brno pro JAMU, Brno – 1998/1999
 • Statické zajištění objektu nám. Svobody č.8 v Brně pro PSJ BRNO, spol. s r.o. – 1998/1999
 • Statické zajištění pavlačí obytného domu Nováčkona 22, Brno pro STAVOPROGRES BRNO, s.r.o. – 1998
 • Sanace vlhkého zdiva poliklinika Hodonín pro INPOS, spol. s r.o. – 1998
 • Sanace řady opěrných zdí na koridoru Březová – Svitavy pro DS HOLDING, a.s.Olomouc– 1997/ 1998
 • Vyškov, Křečkovská 8 – sepnutí výrobní haly pro SÚS, s.p..Vyškov – 1997
 • Statické zajištění zámku ve Věžkách pro Ing. Frajta, Kroměříž – 1997
 • Stabilizace sesuvu RD Brno, Kopretinova pro soukr. investora - 1997
 • Stabilizace sesuvu Držková pro Gemo spol. s r.o. Olomouc - 1997
 • Oprava nábřežních zdí na Svratce pro Povodí Moravy a.s. – 1997
 • Zajištění stavební jámy Brno Minská pro K&K 91,a.s.– 1997
 • Nížkovice, obytný dům č. 266/267 - stažení objektu pro f. Saron, spol s r.o. – 1997
 • Oprava betonových konstrukcí VD Hubenov pro Povodí Moravy a.s. – 1997
 • Sanace žb sila Trutnov pro Beton Stal, s.a. Most - 1997
 • Statické zajištění zámku v Lovčičkách pro Obec Lovčičky – 1997

 
     

 

Copyright (c) 1996 - 2006, SASTA CZ, a.s. - správce stránek: webmaster@sasta.cz

Mapa Webu