SASTA CZ, a.s. O NÁS TECHNOLOGIE REFERENCE AKTUALITY CERTIFIKÁTY SPONZORSTVÍ ODKAZY
KONTAKTY DOMŮ NA HOMEPAGE
POLITIKA JAKOSTI A EMS
ENGLISH DEUTSCH
 

ZESILOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ

Technologie

Provádíme zesilování nosných konstrukčních prvků přikotvením doplňující výztuže k důkladně očištěnému povrchu betonových nosníků a sloupů s následným dobetonováním aplikací stříkaných betonů nebo torkretů.

Tato technologie zajišťuje dokonalé spolupůsobení nového betonu s původní konstrukcí.


Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek

Ochrana proti korozi

Protikorozní ochrana je provedena pasivačním nátěrem a dodržením krycí vrstvy betonu.

Použití

  • zvýšení únosnosti všech druhů (zejména železobetonových) konstrukcí pro nové využití
  • prostorové ztužení objektů
  • obnovení původní únosnosti porušených konstrukcí

Referenční stavby

Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
 
     

 

Copyright (c) 1996 - 2006, SASTA CZ, a.s. - správce stránek: webmaster@sasta.cz

Mapa Webu